Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců.

Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy například zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnat přesně jednoho OZP pracovníka.

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit

Všechny tyto způsoby lze také vzájemně kombinovat. V případě, že zaměstnavatel povinný podíl nesplní ani jednou z výše uvedených možností, může mu ÚP vyměřit pokutu až 1.000.000,- KČ. Určitě se tedy vyplatí věnovat této problematice pozornost. Ujistěte se, že je váš povinný podíl řádně a včas splněn.

Sami zaměstnáte OZP pracovníky v pracovním poměru

Pomocí náhradního plnění – odebíráte výrobky, služby či zadáváte zakázky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením

Odvádíte poplatek do státního rozpočtu

Nemáte možnost vytvořit pracovní místa pro OZP?

Pokud vaše firma nemá možnost vytvořit pracovní místa pro OZP a zároveň nechcete tratit peníze na státním odvodu, který činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, náhradní plnění představuje ideální řešení.

Jak vám můžeme pomoci?

Disponujeme nadpolovičním počtem OZP pracovníků a máme potvrzení o zaměstnávání OZP. Tímto způsobem můžete i vy, pokud nemáte možnost vytvářet pracovní místa pro postižené občany, podporovat jejich zaměstnanost a náhradní plnění splnit přes nás.

Jak lze tedy povinný podíl splnit pomocí náhradního plnění?

Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.

Limit náhradního plnění

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění a to tak, že stanovuje limit, do kterého mohou poskytovat své služby. Za každého OZP zaměstnavatele je možné poskytovat služby ve 36 násobku průměrné měsíční mzdy. Limit pro rok 2015 činil 36 × 25 903 Kč za jednoho OZP zaměstnance, tedy 932 508 Kč. Proto je dobré začít náhradní plnění řešit s dostatečným časovým předstihem.

Ohlášení plnění povinného podílu

Pro odběratele je administrativa velmi jednoduchá. Podle zákona musí nahlásit do 15. února následujícího roku na krajské pobočce úřadu práce splnění povinného podílu. Při ohlášení budete potřebovat identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly služby či výrobky čerpány, jejich cenu, datum odebrání a číslo dokladu.

Máte zájem o spolupráci?

Pokud máte zájem o spolupráci a provozujete prodejnu zdravotnických potřeb, lékárnu nebo e-shop, napište nám.

Formulář oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců si můžete volně stáhnout přímo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Produkt přidán do moje produkty
Produkt přidán k porovnání.

Tento web využívá cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.